Kategorie

Výrobní družstva textilní a obuvnický průmysl

Počet produktů: 4
Výrobní družstva textilní a obuvnický průmysl

Podkategorie

 • Svit n.p, Zlín

  1894- založení firmy A. Baťa. 1900- zaměstnává 120 lidí. 1908- majitel firmy T. Baťa, který za I. sv. války získává zakázku od R-U armády. 1927- Zahájena pásová výroba. 1931- Přeměna spol. T. & A. Baťa na Baťa, a. s. 1932- Tomáš Baťa umírá při letecké havárii. Vedení koncernu se ujímá J. A. Baťa (expanze, rozš. o výrobu pneumatik, technické pryže, umělých vláken, hraček, kovoobr. strojů, pletacích strojů, letadel, jízdních kol aj.) 1945- znárodnění zlínského podniku. Od 1949 jako Svit, národní podnik. Novým centrem Baťovy společnosti se stala Kanada.

 • Závody 29.augusta, Partizánské

  Obuvnickém koncern "Závody 29.augusta" v Partizánském /před znárodněním - Baťove obuvnické závody v Baťovanech/. Obuvnický koncern Závody 29.augusta vyráběl boty od roku 1939 do roku 1989.

 • Fezko, vlnařské závody a fezárny, n. p. Strakonice

  * 1812 - Zahájena výroba světoznámých pletených fezů. * 1807 - Ve městě Strakonice vyroben první fez.*1812- Bratři Fürthovi zakládají firmu na výrobu čepic a fezů. Již roku 1873 vykazovala strakonická firma Wolfa Fürtha roční produkci 1,2 milionů fezů. * 1899 - Dovhází v Rakousko-Uhersku ke spojení továren do Akciové společnosti rakouských továren na fezy se sídlem ve Vídni. Po vzniku Československa přechází sídlo do Strakonic. Po znárodnění vzniká Fezko, vlnařské závody a fezárny, n. p. Strakonice. Zde výroba fezů existuje dodnes.

 • TONAK n.p., výroba klobouků Nový Jičín

  TONAK národní podnik - továrny na klobouky, Nový Jičín. * 1799 - Tovaryš Jan Nepomuk Hückel zakládá kloboučnickou manufakturu. Jeho kvalitní ruční výrobky míří na rakouské i zahraniční trhy. * 1865 - Zavádí strojní tovární výrobu srstěných klobouků. * 1867 - Buduje stále větší továrnu. * 1869 - Podnik přebírá veřejná obchodní společnost J. Hückel a synové. Název společnosti se udrží až do znárodnění a vzniku n. p. TONAK (TOvárna NA Klobouky).