Kategorie

1900-1950 výtvarníci, firmy, směry,

Nejsou zde žádné produkty.

První polovina 20. století je směsicí prolínajících se stylů a směrů od doznívajícího historismu, přes Secesi,...

Více

Podkategorie

 • Secese a Moderna

  „secese“ (německy Sezession, z latinského secessio odštěpení). zač. pol. 19 století - vrchol na světové výstvě v Paríži v r.1900 - v českých zemích odezva po r.1895 zjména v Praze. (Francii - Art nouveau, Německo Jugendstil)

 • Artěl 1908-1935

  Sdružení Artěl bylo založno v Praze v roce 1908, z iniciativy nastupující generace mladých výtvarníků a architektů. K předním protagonistům patří mnoho slavných osobností (P. Janák, V. Hugo Brunner, Jaroslav Benda, Vlastislav Hofman, Josef Chochol, Rudolf Stockar, Václav Špála, Jaroslav Horejc, Marie Teintzerová, Helena Johnová, František Kysela, ladislav Machoň aj.) Řada prací vstoupila do podvědomí jako díla "českého kubismu" a "českého art deco" - ref: Fronek J. (ed.), (2009): Artěl: Umění pro všední den 1918-1938. UPM, Praha. Arbor Vitae.

 • Kubismus

  1907 (cubus, lat. krychle) Pre-Kubismus (1906-1909) Analytický kubismus (1909-1912) Syntetický kubismus (1912-1914) Orfismus Světové malířství: * Georges Braque (Francie)* Robert Delaunay (Francie)* Juan Gris = José Victoriano Gonzales, Španělsko)* Fernand Léger (Francie)* Jacques Lipchitz (Litva-USA)* Pablo Picasso (Španělsko)* Fritz Wotruba (Rakousko) České malířství: * Emil Filla* Josef Čapek* Otakar Kubín * Bohumil Kubišta* Antonín Procházka* Václav Špála Architektura světová: * Antoni Gaudí Architektura českáá: * Josef Gočár *Josef Chochol * Pavel Janák * Otakar Novotný

 • Art Deco (1918-1938)

  20.-30. léta 20.st. - Univerzální dekorativní styl především v Evropě a v USA v průmyslu a řemesle. Nese rysy mnoha směrů, především kubismu, futurismu a secese.

 • Funkcionalismus 1/2 20.století

  Od konce 20. let do konce 70. let 20. st. vedoucím architektonickým slohem. Funkcionalistické stavby jsou strohé, avšak ne neumělecké. Dle hesla forma následuje funkci. Projevil se také v nábytku a bytových doplňcích.

 • České sklářství 1/2. 20. století (1900-1945)

  sklářské podniky a sklářští podnikatelé za R-U, první republiky až po znárodněňování v 40.letech.