Kategorie

Kovové a smaltováné výrobky pro domácnost a řemesla

Počet produktů: 6

Podkategorie

 • Doležal & Těhník, Továrna na železné zboží Prostějov

  Továrna na železné zboží a konstrukce, lopatárna. Ceník č. 21 ocelových a lisovaných lopat z roku 1933. 1900- Základy společnosti spojené s p. Doležalem, který založil zámečnickou živnost. 1907- Veřejná obchodní společnost DOLEŽAL - TĚHNÍK, zámečnictví Prostějov. 1912- Zaprotokolování firmy DOLEŽAL a TĚHNÍK, továrna na železné zboží, Prostějov. 1948- Znárodnění a začlenění do n.p. Báňská a hutní společnost v Praze. 1956- Přesun výroby výhybek z Vítkovických železáren do Železáren Prostějov

 • Franz Bibus, Moravská Třebová (1883-1948?)

  1883 založil v Moravské Třebové Franz Bibus provoz stříbrnické dílny. Z r. 1892 jsou již záznamy o širokém sortimentu stříbrnické výroby a výroby kovových příborůdózy a krabičky. Výroba nadále rozšiřpvána rozšířen zprvu o dozy, krabičky a později i o jídelní příbory a stolní náčiní. 1917změna název na Franz Bibus & Sohn. Podnik pro výrobu stříbrných, alpakových a galvanicky pokovených předmětů. Ve40. let byl František Bibus donucen svou firmu prodat. Po válce národní správa začlenila podnik do n.p. Sandrik.

 • FAB, Továrna na železné zboží, Rychnov nad Kněžnou

  1911- Založením firmy „Továrna na železné zboží Fáborský – Šeda“ v Rychnově nad Kněžnou (Alois Fáborský a František Šeda). 1916- Kupují Fáborští podíl od F. Š. 1937- Po smrti A. F. vede f. syn Antonín. 1948- Firma znárodněna a následně začleněna pod Národní správu Braneckých železáren, n. p. v Brance u Opavy, později pod N. s. Československých závodů kovodělných a strojírenských n. p. Praha, a nakonec zařazena k Továrně na stavební kování n. p. Boskovice.

 • Julius Guth, továrna na železářské výrobky, Rokycany

  1897- Založena továrna výrobu železářského zboží (Julius Guth + Julius Neumann). 1905- J. Guth vyplácí Neumanna, vznikají Guthovy železárny. Vyrábí zde (domácí železné potřeby, šicí stroje, zahradnické náčiní, visací zámky apod.). 1906- Staví novou slévárnu litiny. 1921- Po smrti otce továrnu vede syn Josef. Za 2. sv. války Guthova židovská rodina umírá v koncentračních táborech. 1940- Je zde sladovna. 1942 Je provoz definitivně zastaven

 • Moravia, Mariánské Údolí (1825-dnes)

  1825- Josef Zvěřina zakládá v místě, které nazval Mariánské Údolí počátek hutní výroby, budování železárny a železné huti, 1902- Zvedena patentovaná výroba kamen Meteor na tuhá paliva, (do r. 1930 vyrobeno více než 1.000.000ks) 1919- Započata výroba prvních plynových přístrojů pro domácnost a začalo se užívat nové logo MORA 1936- Zavedena výroba kovového nábytku, zejména výroby sporáku Mora Super 1948- Zavedena výroba absorpčních ledniček

 • Porkert a CO., Skuhrov nad Bělou - Fabrika na domácí stoje

  1881- Firmu založil Josef Porkert. 1895- Zahájení výroby planových rámů. J. Porkert umírá. 1897- Odkoupení Ruženčiny huti od hraběnky Kolowratové. 1906- Zakoupení barevny a přebudování pro výrobu strojků. 1911- Roční výroba přes 100 000 strojků. 1929- Roční výroba přes 400 000 strojků. 3/4 pro celosvětový export. Výroba domácích strojků, od 40. let i kuchynských robotů. 1948- Znárodnění firmy a začlenění do n.p. Zbrojovky Brno. 1953- Začlenění do n.p. Elekto-Praga Hlinsko. 1963- začlenění do Orlické strojírny n.p.

 • Sandrik Silber - und Metall-waren-Fabrik, Dolné Hámre 1895-1945

  Geram-bovská báňská unie založila továrnu na zpra­c. drahých kovů, zejména stříbra r. 1895 (Sandrik Silber - und Metall-waren-Fabrik, Aktiengesell-schaft= továrna na stříbrné a kovové vý­robky, a. s.) Sortiment zprvu tvořily užitkové a umělecké předměty ze stříbra. Počátkem 20. st. zavedena výroba příborů a stolního náčiní. Ve 20. letech 20. st. Sandrik spolupracoval s rakouskou firmou Berndorf ( výroba příborů). Po znárodnění v 1945

 • Sfinx

  1908- Zahájení výroby smaltovny ve Fiľakovu. Po bankrotu ji odkoupila budapešťská Alžbetínská banka, která pokračovala v původním výrobním programu (Kamna a sporáky), které se začaly vyrábět se staly primárními výrobky kromě zboží pro domácnost. 1927- Odkoupuje pražská akciová společnost Sfinx, která ji vlastnila do roku 1939. (Vyroba nové typy sporáků Sfinx a Gamma, váhy, kuchyňské strojky, plechové sudy aj.) 1948 Po znárodnění vznikl národní podnik Kovosmalt, který fungoval až do roku 1992 a jako jediná ze smaltoven i v současnosti, ale s jiným výrobním programem.

 • Rostex, Vyškov (1925-)

  1925- Založení provozu Železářský průmysl, který vyráběl drobné kovové zboží. Zač. 30. let začal s výrobou stavebního kování odlévaného z mosazi a zinkoslitin. 1938- Výroba vrchního stavebního kování z nerezavějící oceli. Po znárodnění byla v 50. letech začleněna do národního podniku SANDRIK. 1969- Známka ROSTEX se stává i názvem samotného podniku.