Kategorie

Elektrospotřebiče dílenské spotřebiče a elektrické příslušenství

Nejsou zde žádné produkty.

Podkategorie

 • Calex n.p, Zlaté Moravce SK

  1949- Založen podnik na výrobu obuvnických strojů. Zavedena výroba chladniček "Maneta", která se později stala klíčovou. *1955- První série typů chladniček CALEX. Výroba chladniček a chladící techniky se rozbíhá napno. *Podnik dále nese již název Calex n.p.* po r. 1989- jako Calex a.s. *Podnik se stává největším výrobcem chladniček v ČSSR. Ledničky Calex byly součástí téměř každé domácnosti. *Exportovaly se jak do socialistických zemí, ale také do severní Afriky a asijských zemí.

 • Elektro-Praga Hlinsko

  1943- Založil Jan Prošvic Elektrotechnickou akciovou společnost ESA. Položil tím základy výroby elektrických spotřebičů pro domácnost v Hlinsku a začal vyrábět elektrické žehličky. 1948 - Firma znárodněna firmy a začleněna do koncernu Elektro-Praga Praha. 1950 – 1965 národní podnik Elektro-Praga Hlinsko. 1952 - Do Hlinska převedena výroba vysavačů z Rýnovic. 1960 - Registrace ochranné známky ETA. 1972 Stanislav Lachman dvorní designér značky ETA. (nejznámějšími návrhy se staly kuchyňský mixér ve tvaru kalichu z roku 1954- fén tvaru laserové pistole, 1973- žehlička Eta 211 s největší žehlicí plochou na světě té doby. 1993- Privatizace akciové společnosti Elektro-Praga Hlinsko formou kuponové privatizace

 • Elektrosvit n. p., Nové Zámky

  Hlavním výrobním programem závodu byla svítidla, ale důležité místo zaujímala také výroba chladniček. 1953- Přesunuta výroba chladniček značky Maneta z podniku ve Zlatých Moravcích.

 • Kovosmalt n. p., Trnava, Filakovo

  Kovosmalt n. p. vznikl sloučením znárodnných podniků ve Filakovu a Trnavě v roce 1948, Koncem roku 1964 došlo k přesunití výroby elektrických sporáků a el. trub z n. p. Kovosmalt Trnava do n. p. Moravia, Mariánské Údolí.

 • MORA - Moravia, Mariánské Údolí

  1950- Zahájena výroba sporáků Mora 820, 1958- Výroba nových kombinovaných elektro-plynových sporáků MORA 3. Generace řady KS 850, 1965- Výroba plynových kotlů MORA řady 663, 1971- Uvedena výroba kombinovaných sporáků MORA řady KS 821, 1986- Zahájena první výroba plynových závěsných kotlů MORA 673/674, 1990- Z koncernového podniku vzniká nová právní forma státního podniku Moravia - Mariánské Údolí

 • ROMO, n. p., Fulnek

  1949- Vznik opodniku ROMO z dílny opravy elektrospotřebičů ve Fulneku. *Zprvu zaměřen na montáže obec. rozhlasů a veřejného osvětlení. *1953- Vyrobeny první vířivé pračky. Inovacemi z nich vznikly kombinované pračky (spojení vířivky +odstředivky prádla). *1957- Vyvinuta první automatické pračka pro domácnosti a malé prádelny. *Koncem 60. let a zač. 70let dosáhl podnik největší technologické modernizace a zahájil výrobu v záv. v Ostravě. *V 80. letech se podnik ROMO stal velmi významným výrobcem elektromotorů, praček a odstředivek prádla pro domácnosti, průmyslových praček a dodavatelem velkoprádelenské techniky pro oblast služeb.

 • Tesla n. p., slaboproudé a elektronické závody (1946-)

  1921 - vznik společnosti ELEKTRA, elektrotechnický podnik. 1932 - společnost zakoupila firma Philips (výroba rozhlasových přijímačů). 1945 - výroba žárovek, elektronek a rozhlasových přijímačů. 1946 - vznik n. p. TESLA, slaboproudé a elektronické závody. 1958 - zahájení výroby tranzistorových radiopřijímačů 1953 - uveden do provozu první televizní vysílač a první směrový spoj. Rozsah výroba od žárovek, elektronek, radiopřijímačů, vojenské výroby až po rozhlasové a televizní vysílače.

 • Kovotechna Praha

  Kovotechna Praha byl konstrukční a vývojový ústav pro všechny národní podniky, zabývající se po válce výrobou spotřebního zboží. Mimo konstrukce, technologů a dílen měla i výtvarné pracoviště. V 50. letech byl vedoucím střediska Stanislav Lachman. Působily zde i další výtvarníci, Miloš Hájek, Rudolf Vacek, Libuše Korandová, grafici Ivo Holý a Ludvík Feller, Petr Mařík a Antonín Bergner.